ISO + DOCO HŐSZIGETELT PANELKAPUK

Alaprajzi elrendezés:

    a kapuk elhelyezése történhet a
    - belső falsikon
    - két fal között.

    Általában a belső falsikon célszerű elhelyezni a kaput.
    Amennyiben két fal közé kerül a kapu elhelyezésre, úgy  vaktok beépítése válik szükségessé.
    A kapu helyigényére vonatkozó tájékoztatást lásd később. 


 

Általános leírás - kapulap:
[lap tetejére]

Hőszigetelt, két szenzimirhorganyzott + lakkozott acéllemez közé habosított, 40,0 mm vtg. panelelemekből állnak, melyek közül az alsók és felsők három oldalt, a közbensők a két függőleges oldalukon alumínium profillal vannak határolva. A panelok magassága 610 mm ( egyes esetekben 510 mm).
 

A panelok (szekciók) hosszát a kapu szélessége adja, (LB+50 mm).
A hőszigetelt panelok alapszíne: RAL 9002, természetesen a kapulapok bármely  RAL színskálán szereplő színben megrendelhetők.
Az egyedi  színeket, elsősorban költségkímélés miatt, csak a külső homlokzati oldalon célszerű  alkalmazni.
Az egyes szekciók között a  vasalatok  biztosítják a fizikai összeköttetést.
Az illeszkedésnél a szigetelő csík  beépítése folytán a lég- és vízzárás megoldott.
A panelok (szekciók) által alkotott kapulap mind a  4 oldalán légzárást biztosító gumitömítéssel van ellátva.
A  kapulap mozgását a vasalatokra (keskeny pánt, széles pánt, görgőtartó bak, görgőkonzol)  szerelt görgők segítségével van biztosítva.
A görgők futófelülete Delrin bevonattal van ellátva a csendes járás, üzemeltetés érdekében.
A fent említett vasalatok a görgők más felületeivel együtt egyedi nagyértékű felületkezeléssel, Rilzánozással/vagy porszórással vannak ellátva.

A kapulap egyes paneljaiba (szekcióiba) kérésre ablakok is beépíthetők, melyek lehetnek:

     - ovális alakúak,
     - négyszögletes alakúak.

Az ablakok anyaga víztiszta akryl (plexi) üveg, mely ugyancsak hőszigetelt (kettős fallal) készül, merev 2 fél kerettel, melyek a beépítés után a belső oldalról összehúzó csavarokkal kerülnek rögzítésre. Méreteit, fajtáit, lásd alább:

 

 

Az ISO + STAHL panelkapuk főbb műszaki jellemzői:
[lap tetejére]

                    - hőátbocsájtási tényező (panelra)      K=0,47W/m2K
                    - teljes beépített felületre                    K=0,80W/m2K
                    - panelmagasság szekciónként            610 mm/ 500 mm
                    - panelvastagság                                 40 mm

                    - A felületi 2 rtg lakkfestés vtg:

                           külső  felületen                            25 mikron
                           belső felületen                             10 mikron

                   - A kapu mozgási sebessége               0,25 m/sec
                   - Alu profilok anyagminősége             AlMgSi 0,5
                   - Max. kapu szélesség                        8,5 m
                   - Max. kapu magasság                       6,0 m

Személybejárati ajtó:
[lap tetejére]
 

A kapulapokba 5,60 m szélességig kívánságra személybejárati ajtó is beépíthető. A minden esetben kifelé nyíló ajtó egyszárnyú és zárt állapotban együtt nyílik a kapuval.
Nyitását tekintve, lehet jobbos, vagy balos.

Gépi mozgatás esetén az ajtóba egyedi elektromos  működtetésű zár kerül beépitésre, mely megakadályozza, hogy az ajtó nyitott állapotában a kaput működtessék.

Szerkezeti okok miatt a személybejárati ajtóknál cca. max. 15,0 cm-es küszöb keletkezik.
A személybejárati ajtók 4 oldalukon egyszeres ütközésű ajtók, neoprén tömítéssel ellátva. Az ajtókat hőszigetelt panelok és alu profilok alkotják. A nyílást az egyedi kiképzésű un. „zongorapántok” biztosítják. Az ajtók felső részére ajtócsukó kerül beépítésre.
Kívánságra a személybejárati ajtók is a kívánt színre festhetők a RAL színskála szerint. Egyedi esetekben a kapu színe a személybejárati ajtó színétől eltérhet.

 

Torziós rúgórendszer - kötélzet
[lap tetejére]
  A kapulap önsúlyát a beépített 1 – 2, vagy 4 torziós rúgó egyenlíti ki, melyek 10.000 - 60.000 mozgatásra vannak méretezve.
A torziós rúgó – kérésre – egyedi kialakítású horganyporral  felületkezelt elem. A rúgófej, mely a rúgó rögzítését a tengelyen biztosítja, szürke öntvény, a kötéldob alumínium öntvény, a  kötél pedig 7 x 19 típusú horganyzott sodrony kötél.


Vezetősín és tok 
[lap tetejére]
  Mind a vezetősín, mind a tok horganyzott acéllemezből kerül kialakításra élhajlítással, vagy  hideghengerléssel. A két egység összeépítése a gyárban ponthegesztéssel történik, a mindenkori méreteknek megfelelően.
Méretük a kapumérettől, a kívánt sínvezetéstől, valamint a szemöldök méretétől függ.
 

Meghajtás, működtetés
[lap tetejére]

      A kapuk készülhetnek kézi, vagy gépi (motoros) meghajtással, az
      alábbiak szerint:
      Kézi mozgatások
      1,. Kézi  hajtás (mozgatás) 2,25 m magasságig – fogantyúval
                     kívül – belül.
      2., Kézi mozgatás 2,0 – 3,0 m-ig lehetséges

                        a./ perlonkötél + fogantyú  kívül/belül
                        b./ normál lánckerék + lánc a belső oldalon
                        c./ áttételes lánckerék (1:4) + lánc segítségével a belső oldalon

       3., Kézi mozgatás 3,0 m felett általában áttételes lánckerék + lánc
                      segítségével történik.
                      Megjegyzendő, hogy minimális szemöldök esetén (NS –típus)
                      a motor mindig hátul helyezkedik el az ipari hajtásnál.

          Gépi  mozgatások

       1,.  1 fázisú húzómotorral – garázskapuknál, kisméretű kevésbé
                      igénybe vett  kapuknál.

       2.,  3 fázisú motorral (ipari meghajtás) a nagy méretű, erősen
                      igénybe vett mélygarázsoknál és  ipari épületeknél.
                      Kialakítás szerint ez utóbbi esetben a beépített motorok  vagy
                      közvetlenül, vagy közvetve hajtják meg a kapu torziós rúgós
                      tengelyét. A közvetett meghajtást ott alkalmazzuk, ahol keve-
                      sebb hely cca.15 cm áll rendelkezésünkre.
                      Áramkimaradás, vagy más esetleges motorhiba esetén, egy
                      hajtókar, vagy lánc segítségével a kapu közvetlenül kézi módon
                      is nyitható / zárható.

            Működtető vezérlések lehetnek:

       1., Rádió távirányítás  -  mind az 1 , mind a 3 fázisú motoroknál,
                      melyek lehetnek kívánságra 1 – 2 – 3, vagy 4 csatornások.

      2.,  Nyomógombok a belső / és külső oldalon.
                     3 nyomógombos  kapcsoló
                     3 nyomógombos kapcsos  kapcsoló
                     2 nyomógombos kapcsoló
                     2 nyomógombos kulcsos kapcsoló
                     Kulcsos kapcsoló
                     Vészkapcsoló – önállóan is ált. a belső oldalon.

           3., Fénysorompó párok, ahol  az egyik nyitja / zárja a kaput.

      4., Fénysorompó + időrelé, ahol a kaput a  fénysorompó nyitja és a
                kívánt idő után önműködően záródik a kapu.

      5., Mágneses  hurkok, ahol az egyik nyitja / zárja , a másik  zárja / nyitja
               a kaput.

      6., Húzókapcsoló(k).

Megjegyezzük, hogy bármely megoldás esetén a kapu  közvetlen környeze-
tében 1 db valamely  típusú nyomógombos kapcsoló és 1 db  vészkapcsoló
beépítése előírás.

Kapubiztonság
[lap tetejére]

     A kapu biztonságos működését több beépített biztonsági rendszer is
     biztosíthatja.

      1., Vészleállító automata rendszer, nyomáskapcsolóval.

             A rendszer elemei:
                                          -  alsó kapulapba beépített üreges gumi profil
                                          -   nyomáskapcsoló
                                          -   spirálkábel
                                          -   vezérlő automata
 

                    A rendszer akkor lép működésbe záródáskor, ha az alsó üreges gumi-
                    profil valakit, vagy valamit / autót, tárgyat érzékel.
                    Ez esetben a gumiprofilból a távozó levegő a nyomáskapcsolót műkö-
                    désbe hozza, mely a sprirálkábel és a vezérlőautomata segítségével
                    impulzust ad a motornak az azonnali megállásra, majd a kapulap
                    visszaindul (nyit), vagy  bizonyos esetekben kívánságra, állva marad.

      2.,Vészleállitó automata rendszer- fénysorompóval, amit a nyílásba,
                    közvetlenül a kapu külső / vagy belső esetleg mindkét oldala elé épített
                    fénysorompó pár a fénysugár (infrasugár) megszakítása révén hoz üzembe.
                    A kapu  ez esetben is megáll és visszanyit.

      3., Kötélszakadás érzékelő rendszer

                    A rendszer akkor lép működésbe, ha a kötél elszakad, vagy ha nem
                    elég feszes a kötél. Ez utóbbi eset  egy leendő meghibásodás előjele.
                    A kapu ez esetben is megáll és ebben a  helyzetben marad.

        4., Zuhanásgátló

                     Az egyedi kialakítású, mechanikus, rugó által működtetett
                     szerkezet, mely akkor lép működésbe, ha valamelyik kötél
                     elszakad. A zuhanásgátló szerkezet a kapu két oldalán a
                     kapu alsó szekciójának belső oldalára kerül beépítésre, műkö-
                     déskor a szerkezet vágó éle a sínbe belevágva  megállítja a
                     kapulapot.

      5., Motorba épített biztonsági rendszerek

                     Mind a húzómotoroknál, mind a DMR , azaz  rugóerőkövető
                     3 fázisú motoroknál a kapu azonnal megáll (és visszanyit),
                     ha  záráskor valakit, vagy valami akadályt észlel. Itt a bizton-
                     ságot a motorok vezérlésébe épített  felügyelő programok
                     biztosítják.

      6., Mágneses hurok, mely csak a közlekedő járművek és fémtárgyak
                     részére ad biztonságot.
                     Telepítése történhet  a külső és belső oldalon. A rendszer az által
                      lép működésbe, hogy a mágneses hurok  „jelentős” fémtömeget
                      érzékel, s azonnal leállítja a kapu zárását és visszanyit.
 


Tervezés, adaptálás
[lap tetejére]

        A tervezés során a tervező feladata csak az adaptálás, mely  vélemé-
        nyünk szerint a
                    - típus kiválasztást
                    - méretmegadást ( nyílásszélesség, magasság)
                    - színválasztás RAL szerint
                    - működtetés mód megadás (1 – 2 – 3  nyomógombos kapcsoló,
                      rádió távirányítás
                    - meghajtás megjelölés, 1 vagy 3 fázisú
                    - helybiztosítás
                    - és a betáp rendszer tervezését jelenti.

       A helybiztosításon a jelen katalógusban megadott és szükséges helyek
       biztosítását értjük. Nagyon fontos, hogy a  nyílás felett és a két oldalán a
       szükséges  hely rendelkezésre álljon.
       A betáp rendszer tervezésénél javasolt a kapukat  egyenként önálló  kis-
       megszakítókra kötni és főkapcsolóval ellátni.

       Adaptálás során személyesen, telefonon / telefaxon, e-mail-en  készek vagyunk
       a tervezőkkel konzultálni, együttműködni.
 [Ugrás az oldal tetejére] [Vissza a nyitó oldalra]