ALU - PANORÁMA KAPUK

 
Alaprajzi elrendezés:

    a kapuk elhelyezése történhet a
    - belső falsikon
    - két fal között.

    Általában a belső falsikon célszerű elhelyezni a kaput.
    Amennyiben két fal közé kerül a kapu elhelyezésre, úgy vaktok beépítése válik szükségessé.
    A kapu helyigényére vonatkozó tájékoztatást lásd később.
 
  
Ajtólapok:
[lap tetejére]

Merev, vízszintes alumínium profilokból készült keretekből állnak, melyekben 800 – 1200 mm-ként függőleges osztás van.
A keretek függőleges mérete:
 
  alsó szekciónál 500  –  850 mm
közbenső szekciónál 600 – 650 – 700 – 750 mm
felső szekciónál 600 – 750 mm

Minden egyes kapulap egyedi, a megrendelés figyelembe vételével készül.
Az eltérő méretek miatt a közbenső szekciók általában azonosak, a mérethez való igazodást az alsó (és a felső) szekcióknál végezzük el.

    Az alumínium profilok merev összeépítése a DIN 1055  előírásai szerint történik, speciális elemekkel.

    A profilok felületkezelése  lehetséges:

                  a./ eloxálással az alábbi színekben:

                        - natúr
                        - bronz
                        - szürke

                  b./ festéssel / porszórással a  RAL színskála minden színében.

    A fenti felületkezelés az esztétikai igényeken túl, biztosítja a szerkezet
    korrózióval szembeni ellenállását is.

A kapulapok 2 oldalt (alul és fent) gumiprofilokkal és 2 oldalt (jobb és baloldalt) tömítő csíkkal (terosztát) tömítettek. Az egyes merev keretek (szekciók) között pedig egy speciális víz elleni szigetelés került beépítésre.

Az oldalsó görgők futófelülete Delrin bevonattal van ellátva a csendes járás, üzemelés érdekében. A többi vasalat - széles-pánt, keskeny-pánt, görgőtartó, stb. – mely egyrészt a merev keretek (szekciók)  közötti, másrészt a vezetősínnel való kapcsolatokat biztosítják, szintén felületkezeléssel, ilzánozással, vagy porszórással vannak ellátva.

 A kapulapok készülhetnek hőszigetelt és hőszigetelés nélküli kivitelben. Ezt a betételemekkel érjük el, melyek az alábbiak lehetnek.

    Hőszigeteletlen kapu esetén:
            - Alu-stucco lemez  2 mm
            - Aluminium  lemez 2 mm
            - Alu-Cobond lemez 3 mm
            - Acryl (plexi) üveglemez / víztiszta, vagy  homok-fúvott felülettel 3 m
            - Rácselem 50 x 50 x 5 mm méretű

    Hőszigetelt kapu esetén:

            - Alu-stucco panel 16,0 mm vtg. /21,0 mm vtg.
            - Alu panel 16,0 mm  vtg./21,0 mm vtg
            - Hőszigetelt acryl  (plexi) üveg 16,0 mm vtg.
               víztiszta, vagy homok-fúvott  felülettel.

    A fenti betételemek felületkezelése megegyezik a merev keretek (szekciók)
    felületkezelésével – bár kívánságra színben attól eltérhet.

    A betételemek – mind az egyrétegűek, mind a kétrétegűek – üvegszorítóval
    vannak a keretbe rögzítve. Egyéb rögzítő elemek (csavarok) rozsdamentes
    acélból készülnek.

    A kapulapba a továbbiakban az alábbi, egyéb vasalatok, szerkezetek is beépíthetők:

          -  kézi tolózár, mely kézi működtetésű kapu esetén biztosítja a kaput nyitás ellen
          - cilinderes zár normál, mely ugyancsak kézi működtetésű kapuknál használatos
          - elektromos működtetésű tolózár gépi működtetés esetén.

A hőszigetelt Alu-Panoráma kapuk további műszaki jellemzői:

        - Hőátbocsátási tényező K=2,39 W/Km2/2Kcal/m
        - Megengedett tartós hőmérsékletkülönbség – 20 Celsius és + 80 Celsius között
         -Zajérték  20 dB / DIN 4109. szerint az I. Zajszintosztály 27 dB-ig
         -Alu profilok anyagminősége: AlMgSi  0,5.

Személybejárati ajtó
[lap tetejére]

Az ajtólapokban 7,0 m szélességig kívánságra személybejárati ajtót is beépítettünk. A kifelé nyíló ajtó zárt állapotban együtt gördül a kapulappal. Nyitását tekintve lehet jobbos, vagy balos. Az ajtó a két szélső mező kivételével bármely mezőbe beépíthető.

Gépi mozgatás esetén egyedi elektromos zár és mikrokapcsoló kerül a bejárati ajtóba beépítésre, mely megakadályozza, hogy nyitott állapotában a kaput működtessék.

Szerkezeti okokból a személybejárati ajtóknál cca.15,0 cm küszöb keletkezik.


Torziós rugórendszer kötélzettel
 

A kapulap önsúlyát a beépített  l – 2  vagy 4 torziós rugó egyenlíti ki, melyek 10.000 – 60.000 mozgatásra vannak méretezve. A torziós rugó kívánságra egyedi kialakítású horganyporral  felületkezelt elem. A rugófej, mely a rugó rögzítését a tengelyen biztosítja, szürke öntvény, a kötéldob alumínium  öntvény, a kötél pedig 7 x 19 típusú horganyzott sodronykötél.
 

Vezetősin és tok
 

Mind a vezetősin, mind a tok horganyzott acéllemezből kerül kialakításra, élhajlítással. A két egység összeépítése a gyárban ponthegesztéssel történik, a mindenkori méreteknek megfelelően. Méretük a kapumérettől, a kívánt sínvezetéstől, valamint a szemöldök méretétől függ.

Meghajtás, működtetés [lap tetejére]

      A kapuk készülhetnek kézi, vagy gépi (motoros) meghajtással, az alábbiak szerint:
      Kézi mozgatások
      1,. Kézi  hajtás (mozgatás) 2,25 m magasságig – fogantyúval kívül – belül.

      2., Kézi mozgatás 2,0 – 3,0 m-ig lehetséges
                        a./ perlonkötél + fogantyú  kívül/belül
                        b./ normál lánckerék + lánc a belső oldalon
                        c./ áttételes lánckerék (1:4) + lánc segítségével a belső oldalon

       3., Kézi mozgatás 3,0 m felett általában áttételes  lánckerék + lánc
                      segítségével történik.
                      Megjegyzendő, hogy minimális szemöldök esetén (NS –tipus)
                      a motor mindig hátul helyezkedik el az ipari hajtásnál.

          Gépi  mozgatások

       1,.  1 fázisú húzómotorral – garázskapuknál, kisméretű kevésbé
                      igénybe vett  kapuknál.

       2.,  3 fázisú motorral (ipari meghajtás) a nagy méretű, erősen
                      igénybe vett mélygarázsoknál és ipari épületeknél.
                      Kialakítás szerint ez utóbbi esetben a beépített motorok vagy
                      közvetlenül, vagy közvetve hajtják meg a kapu torziós rúgós
                      tengelyét. A közvetett meghajtást ott alkalmazzuk, ahol keve-
                      sebb hely cca.15 cm áll rendelkezésünkre.
                      Áramkimaradás, vagy más esetleges motorhiba esetén, egy
                      hajtókar, vagy lánc segítségével a kapu közvetlenül kézi módon
                      is nyitható / zárható.

            Működtető vezérlések lehetnek:

       1., Rádió távirányítás  -  mind az 1 , mind a 3 fázisú motoroknál,
                      melyek lehetnek kívánságra 1 – 2 – 3 , vagy  4  csatornások.

      2.,  Nyomógombok a belső / és külső oldalon.
                     3 nyomógombos  kapcsoló
                     3 nyomógombos kapcsos  kapcsoló
                     2 nyomógombos kapcsoló
                     2 nyomógombos kulcsos kapcsoló
                     Kulcsos kapcsoló
                     Vészkapcsoló – önállóan is ált. a belső oldalon.

           3., Fénysorompó párok, ahol  az egyik nyitja / zárja a kaput.

      4., Fénysorompó + időrelé, ahol a kaput a  fénysorompó nyitja és a
                kívánt idő után önműködően záródik a kapu.

      5., Mágneses hurkok, ahol az egyik nyitja / zárja , a másik  zárja / nyitja
               a kaput.

      6., Húzókapcsoló(k).

Megjegyezzük, hogy bármely megoldás esetén a kapu  közvetlen környeze-
tében 1 db valamely  típusú nyomógombos kapcsoló és 1 db  vészkapcsoló
beépítése előírás.

Kapubiztonság
[lap tetejére]

     A kapu biztonságos működését több beépített biztonsági rendszer is
     biztosíthatja.

      1., Vészleállító automata rendszer, nyomáskapcsolóval.

             A rendszer elemei: -  alsó kapulapba beépített üreges gumi profil
                                          -   nyomáskapcsoló
                                          -   spirálkábel
                                          -   vezérlő automata
 

                    A rendszer akkor lép működésbe záródáskor, ha az alsó üreges gumi-
                    profil valakit, vagy valamit / autót, tárgyat érzékel.
                    Ez esetben a gumiprofilból a távozó levegő a nyomáskapcsolót műkö-
                    désbe hozza, mely a spirálkábel és a vezérlőautomata segítségével
                    impulzust ad a motornak az  azonnali megállásra, majd a kapulap
                    visszaindul (nyit), vagy bizonyos esetekben kívánságra, állva marad.

      2.,Vészleállító automata rendszer- fénysorompóval, amit a nyílásba,
                    közvetlenül a kapu külső / vagy belső esetleg mindkét oldala elé épített
                    fénysorompó pár a fénysugár (infrasugár) megszakítása révén hoz működésbe.
                    A kapu ez esetben is megáll és visszanyit.

      3., Kötélszakadás érzékelő rendszer

                    A rendszer akkor lép működésbe, ha a kötél elszakad, vagy ha nem
                    elég feszes a kötél. Ez utóbbi eset egy leendő meghibásodás előjele.
                    A kapu ez esetben is megáll és ebben a  helyzetben marad.

        4., Zuhanásgátló

                     Az egyedi kialakítású, mechanikus, rugó által működtetett
                     szerkezet, mely  akkor lép működésbe, ha valamelyik kötél
                     elszakad. A zuhanásgátló  szerkezet a kapu két oldalán a
                     kapu alsó szekciójának belső oldalára kerül beépítésre, műkö-
                     déskor  a szerkezet vágó éle a sínbe belevágva  megállítja a
                     kapulapot.

      5., Motorba épített biztonsági rendszerek

                     Mind a húzómotoroknál, mind a DMR, azaz  rugóerőkövető
                     3 fázisú motoroknál a kapu azonnal megáll (és visszanyit),
                     ha  záráskor valakit, vagy valami akadályt észlel. Itt a bizton-
                     ságot  a motorok  vezérlésébe épített  felügyelő programok
                     biztosítják.

      6., Mágneses hurok, mely csak a közlekedő járművek és  fémtárgyak
                     részére ad biztonságot.
                     Telepítése történhet  a külső és belső oldalon. A rendszer az által
                      lép működésbe, hogy a mágneses hurok  „jelentős” fémtömeget
                      érzékel, s azonnal leállítja a kapu zárását és visszanyit.
 
 
Tervezés, adaptálás
[lap tetejére]

 
        A tervezés során a tervező feladata csak az adaptálás, mely  vélemé-
        nyünk szerint a

                    - típus kiválasztást
                    - méretmegadást (nyílásszélesség, magasság)
                    - színválasztás RAL szerint
                    - működtetés mód megadás (1 – 2 – 3  nyomógombos kapcsoló,
                      rádió távírányitás)
                    - meghajtás megjelölés, 1 vagy 3 fázisú
                    - helybiztosítás
                    - és a betáp rendszer tervezését jelenti.

       A helybiztosításon a jelen katalógusban megadott és szükséges helyek
       biztosítását értjük. Nagyon fontos, hogy a nyílás felett és kétoldalán a
       szükséges hely rendelkezésre álljon.
       A betáp rendszer tervezésénél javasolt a kapukat egyenként önálló kis-
       megszakítókra kötni és főkapcsolóval ellátni.

       Adaptálás során személyesen, telefonon / telefaxon, email-en  készek vagyunk
       a tervezőkkel konzultálni, együttműködni.
  

[Ugrás az oldal tetejére] [Vissza a nyitó oldalra]